Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg van de gegevens tijdens het intake-gesprek.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand die ik tijdens het intake gesprek van u ontvang en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Dit is wettelijk verplicht door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik deze gegevens uitsluitend voor uw behandeling zal benutten en deze informatie niet met derden zal worden gedeeld. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als zodanig voldoet deze registratie aan de eisen van de AVG wetgeving ingaande 25 mei 2018. (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Deze gegevens zullen maximaal 7 jaar na beëindiging van de behandeling worden bewaard en daarna worden vernietigd.